ตารางกุญเจ สำคัญๆ ในเกมส์ Final Fantasy Brave Exvius

5304 0

20150830113339a0e6rv4ul0yimv5f

FFBE Key

ตารางกุญเจ สำคัญๆ ในเกมส์ Final Fantasy Brave Exvius

หมายเลขกุญแจ ตำแหน่ง รางวัล ประเภท ข้อมูล
大地の鍵1 マルロの隠し里 マインゴーシュ Equip {Parrying dagger: +24 Atk}
大地の鍵2 ランゼルト遺跡 ミスリルプレート Equip {Mithril Plate: +28 Def}
大地の鍵3 フラン街道 カペラ Equip {Capella: Gun / +26 Atk}
大地の鍵4 港町リディラ ウォーハンマー Equip {Warhammer: +30 Atk}
大地の鍵5 雪狼の牙 ミスリルの篭手 Equip {Mithril Gauntlet +5 Def}
大地の鍵6 ミトラの町 ストナ Recipe Book Stona Recipe
大地の鍵7 大港グランポート バイオブラスター Recipe Book Bio-blaster Recipe
大地の鍵8 MP+10% Materia Mp+10% Materia
大地の鍵9 魔霊の森 レッドキャップ Equip {Red Cap: +5 Atk/Def/MAtk/MDef}
大地の鍵10 オードル港 黒のチョーカー Equip {Black Choker: +3 Def}
大地の鍵11 コルの村(N/A) 金の腕輪 Equip {Gold Bracelet}
大地の鍵12 ランゼルト遺跡 グラビデ Recipe book Gravity Recipe
大地の鍵13 ザデール砂漠 西部 風切りの刃 Equip {Blade of the wind: +35 Atk}
大地の鍵14 銅の胸当て Equip {Copper Breastplate: +14 Def}
大地の鍵15 ダルナキア洞窟 ダガー Equip {Dagger: +16 Atk}
大地の鍵16 コルの村 サンダラ Recipe Book Thundara Recipe
大地の鍵17 ランゼルト山脈 上層 銀の胸当て Equip {Silver Breastplate: +34 Def}
大地の鍵18 港町ローディーン 金のアンクレット Equip Gold Anklet: +3 Def
大地の鍵19 D-3 Colosseum Reward 拳法着 Equip {Kenpo Wear: +3 Atk/+10 Def}
大地の鍵20 大港グランポート 退魔の腕輪 Equip {Bracelet of the Timer +1 Def,+5 Faith}
大地の鍵21 興奮剤 Recipe Book Stimulant
大地の鍵22 王都グランシェルト 手裏剣 Recipe Shuriken Recipe
大地の鍵23 ウォタラ Recipe Book Watera Recipe
大地の鍵24 雪狼の牙 アイスブランド Equip {Ice Brand: +33 Atk}
大地の鍵25 ザデール砂漠 西部 ぬすむ Recipe book Steal Recipe

Game Pr10

พัฒนาเว็บไซต์ เกมส์ คอนเท้นท์ และโฆษณาผ่าน Social Network ติดต่อ รีวิวเกมส์, ส่งข่าว, ลงโฆษณา หรือ ทำ SEO ส่งมาได้ที่ alanomaddox@gmail.com

Related Post

Leave a comment