เฉลยเกม 24 หรือ 24 Game เป็นเกมตัวเลขที่ใช้เลข 4 จำนวนสี่ตัวในการคำนวณให้ได้ผลเป็น 24 โดยใช้เครื่องหมายการคำนวณพื้นฐานเช่น +, -, ×, ÷ และวงเล็บเพื่อจัดการลำดับของการคำนวณ เกมนี้มักนิยมใช้ในการฝึกทักษะการคำนวณและความคิดสร้างสรรค์ของเด็กและผู้ใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเรียนรู้และเล่นเกมตัวเลขในชั้นเรียน แต่สามารถเล่นได้ทุกวัยทุกเพศและอาชีพ

เกม  24 เป็นเกมส์เสริมพัฒนาการทางด้านคณิตศาสตร์ โดย
1.  เพื่อฝึกทักษะวิธีใช้การบวก  ลบ คูณ หารระคน  ได้อย่างรวดเร็ว     ถูกต้อง
2.  เพื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านการสร้างแนวความคิดอิสระให้นักเรียนระดับชั้นเรียนทุกระดับชั้น

อุปกรณ์     แผ่นภาพตัวเลข หรือตัวเลขที่นักเรียนคิดขึ้นเองก็ได้

วิธีการเล่นเกมส์

            จับแผ่นภาพตัวเลขขึ้นมาหนึ่งแผ่น หรือคิดตัวเลขจากการสุ่ม แล้วพิจารณาตัวเลขในแผ่นภาพทั้ง  4  ตัว  นั้นว่าใช้วิธีการ บวก ลบ คูณ หาร อย่างไรมาหาคำตอบ  โดยมีเงื่อนไข  ดังนี้

1. จะต้องได้คำตอบเท่ากับ  24  เท่านั้น  และทำให้ได้หลากหลายวิธี  ไม่จำกัด

2. ในการเล่นแต่ละเกมเลขทุกตัวที่กำหนดให้ใช้ได้ครั้งเดียวเท่านั้นห้ามนำมาใช้อีก

3. การคิดของแต่ละเกมเน้นนักเรียน  คิดหาคำตอบให้ได้หลากหลายวิธี    

ตัวอย่างที่ 1  [5 5 5 5] =  24     

วิธีคิด       [5×5] – [5/5]  =  25-1  = 24
   

ตัวอย่างที่ 2  [8 2 9 1] =  24

วิธีคิด        8 x [9 / [2+1]  =  8 x [9 / 3]  = 8 x 3  = 24

ตัวอย่างที่ 3  [5 2 7 1] =  24 วิธีคิด        [5 + 7] x [2 x 1]  =  12 x 2   = 24

สำหรับใครที่เจอโจทย์ยาก เรามีเว็บเฉลยมาฝาก คลิกดู เฉลยได้ที่นี่

เฉลยเกม 24

ตัวอย่างการแก้ไขปัญหาเกม 24 ด้วยเลข 4, 8, 3, 6 ได้แก่

  1. (8 ÷ (3 – 6/4)) × 4 = 24
  2. 4 × 3 × (8 – 6) = 24
  3. (6 + 3) × (8 ÷ 4) = 24
  4. (4 × 6) ÷ (8 – 3) = 24

การแก้ไขปัญหาเกม 24 นั้นไม่จำเป็นต้องใช้วิธีที่เหมือนกันทุกครั้ง เนื่องจากมีหลายวิธีในการสร้างสมการที่ให้ผลเป็น 24 ด้วยตัวเลขที่กำหนดไว้

Game Pr10

พัฒนาเว็บไซต์ เกมส์ คอนเท้นท์ และโฆษณาผ่าน Social Network ติดต่อ รีวิวเกมส์, ส่งข่าว, ลงโฆษณา หรือ ทำ SEO ส่งมาได้ที่ alanomaddox@gmail.com

Related Post

Leave a comment