• Dota

    Item Dota 6.64 – 6.65 ตารางผสมของ Dota

    ตาราง Item dota 6.64 – 6.65 ไอเทม สูตรผสมของใน Dota 6.64 หลังจากที่งมๆ มาตั้งนาน จะได้ผสมเป็นซะที มาโหลดเอาไปผสมของกันได้เลย (คลิกที่รูป เพื่อดาวน์โหลด) item dota 6.64 1/3 item dota 6.64 2/3 item dota 6.64 3/3 credit : http://www.thaicybergames.com